Dębina
Wiatowice - Wiatowice 206,
Pole namiotowe na wsi
Słaby 3