Leśna Przystań Ciemiętniki-Kresy - Ciemiętniki-Kresy 13,
Pole namiotowe w lesie